ČOV Salavice - spodní stavba

ČOV Salavice  - stavíme spodní stavbu čistírny odpadních vod. Základem je železobetonová konstrukce jímky aktivačních nádrží.  Celkem bude použito 70 betonu třídy C30/37.    

ČOV Salavice  - spodní stavba
View more
ČOV Salavice  - spodní stavba
View more
ČOV Salavice  - spodní stavba
View more
ČOV Salavice  - spodní stavba
View more
ČOV Salavice  - spodní stavba
View more