Nadace

VHST Nadace byla založena v roce 2021. Právní status nadace přehledně definuje její zaměření - být společensky odpovědný a pomáhat organizacím či jednotlivcům k dasažení cílů. Nadace se především zaměřuje na pomoc nemocným, hendikepovaným či jinak zdravotně postiženým lidem. Také podpoře sportu a pohybových aktivit jako součást zdravého života a podpoře kulturních akcí. 

Přesné zaměření je patrné ze Statutu nadace.      ke stažení:  Statut nadace VHST

Každý může, ať fyzická či právnická osoba, přispět prostřednictvím Nadace VHST na konkrétní projekt nebo obecně finanční částkou dle vlastního uvážení.

Číslo účtu: 299344448/0300

 

Kontakt:

Ing. David Štursa - předseda správní rady

tel: +420 565 323 133

e-mail: david.stursa@vhstnadace.cz