Hluboká nad Vltavou – čistírna odpadních vod – město

Zahájili jsme novou stavbu „Hluboká nad Vltavou – čistírna odpadních vod – město“. Předmětem je výstavba nové čistírny odpadních vod s propojovacími vedeními inženýrských sítí. Nová ČOV je navržena na kapacitu 3200 EO, která je dostatečná i pro rozvojové kapacity dané územním plánem.  Celková cena 108 204 734,- s DPH a termín dokončení realizace je 31.12.2025.

Hluboká nad Vltavou – čistírna odpadních vod – město
View more
Hluboká nad Vltavou – čistírna odpadních vod – město
View more
Hluboká nad Vltavou – čistírna odpadních vod – město
View more