IS Salavice Buková

V obcích Salavice a Buková u Třeště stále probíhají stavební práce na inženýrských sítích. Konkrétně v Salavicích byla osazena ČS 3 a je pokládána gravitační kanalizace, tlaková kanalizace, vodovod, přípojka NN a veřejné osvětlení. V Bukové je pokládán přivaděč splaškové kanalizace na plánovanou ČOV a vodovodní přípojka. 

IS Salavice Buková
View more
IS Salavice Buková
View more
IS Salavice Buková
View more
IS Salavice Buková
View more