Mobilní recyklační linka

Mobilní recyklační linka. Od dubna 2022 také s povolením provozu pro recyklaci stavebních odpadů vydaným KÚ Vysočina.