Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková a splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice

Dokončili a předali jsem splaškové kanalizace a nové čictírny odpadních vod v Salavicích a Bukové u Třeště v okrese Jihlava.  

Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková a splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice
View more
Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková a splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice
View more
Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková a splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice
View more
Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková a splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice
View more
Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková a splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice
View more
Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková a splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice
View more
Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková a splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice
View more