Vodojem v Dubu u Kondrace

Dokončili a předali jsme stavbu nového vodojemu v Dubu u Kondrace v okrese Benešov. Vodojem má objem 2x25 m³ a je napojen na vrtanou studnu.

Vodojem v Dubu u Kondrace
View more
Vodojem v Dubu u Kondrace
View more
Vodojem v Dubu u Kondrace
View more
Vodojem v Dubu u Kondrace
View more
Vodojem v Dubu u Kondrace
View more