Příprava území a výstavba staveb základní technické vybavenosti pro růst nových průmyslových či obytných celků.

Výstavba a rekonstrukce jezů, malých vodních elektráren, rybích přechodů, hrází a protipovodňových opatření.