Příprava území a výstavba staveb základní technické vybavenosti pro růst nových průmyslových či obytných celků.

Příprava území a výstavba staveb základní technické vybavenosti pro růst nových průmyslových či obytných celků. Zasíťování území (kanalizace, vodovod, plyn, rozvody NN a veřejného osvětlení) a provedení komunikací pro zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón či zón pro bytovou výstavbu.