RECYKLAČNÍ DVŮR

DVŮR NA RECYKLACI STAVEBNÍHO ODPADU V AREÁLU VHST V PELHŘIMOVĚ

V letošním roce plánujeme výstavnu recyklačního dvora v areálu VHST na Kouřimského ulici v Pelhřimově.  Recyklační dvůr bude místem pro uložení vybraných stavebních demoličních materiálů. Jako betony, asfalty, zemina, kámen a štěrky. A jejich následná recyklace a prodej cecyklovaného materiálu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

 

Název projektu: Technologie pro efektivní využití stavebního odpadu VHST

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020

Výzva V. Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny

RECYKLAČNÍ DVŮR
RECYKLAČNÍ DVŮR
View more