Výstavba a rekonstrukce rybníků, nádrží, poldrů, revitalizace povodí a toků, stavby zajišťující optimalizaci vodního režimu v krajině, úpravy a čištění toků a stavby protipovodňové.

Mezi stavby krajinného inženýrství

Mezi stavby krajinného inženýrství patří výstavba a rekonstrukce rybníků, nádrží, poldrů, revitalizace povodí a toků, stavby zajišťující optimalizaci vodního režimu v krajině, úpravy a čištění toků a stavby protipovodňové.

Všechny tyto stavby provádíme a máme potřebnou techniku pro jejich realizaci.

ref