Výstavba a rekonstrukce vodovodních rozvodů všech průměrů a materiálů včetně napojení nemovitostí přípojkami. Máme potřebné vybavení pro montáž armatur (šoupata, hydranty, navrtávací pasy, atd.) a pro sváření potrubí z plastických hmot. Naši pracovníci jsou vyškoleni a mají potřebné oprávnění.

Výstavba a rekonstrukce vodárenských objektů jako jsou úpravny vod, vodojemy, automatické tlakové stanice, přerušovací komory, objekty pro redukci tlaku, čerpací stanice.